НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора

Отиване към съдържанието

Главно меню

учители

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ  СЪСТАВ     
учебна 2015 / 2016 година


ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

 
Розета Величкова - директор
  Ганка Стоянова - помощник директор
  Людмила Хубенова - помощник директор, ръководител методическо обединение Музикално-теоретични дисциплини
  Мариана Маринчева - художествен директор на конкурса "Класика и съвременност"
  
Павлина Кангалова - ръководител методическо обединение Пиано
  
Жорка Готева - ръководител методическо обединение Задължително пиано
  Нели Хазан - ръководител методическо обединение Струнни инструменти
  Йордан Вълчев - ръководител методическо обединение Дървени духови инструменти
  
Венета Янкова - ръководител методическо обединение Медни духови, ударни инструменти и акордеон
  Костадин Чамов - ръководител методическо обединение Музикални и сценични изкуства
  Елена Марчева - ръководител методическо обединение Общообразователни предмети и класни ръководители
Марийка Желязкова - ръководител на методическо обединение Предучилищно и начално образование
Стефка Минкова - диригент на учебния хор

ПИАНО

  
Златка  Дончева,
Мариана  Маринчева, Милена Александрова, Павлина  Кангалова, Румяна  Шишкова

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО

   
Деян Василев, Жорка Готева, Ивайло Величков, Стефанка Мирчева

КЛАСИЧЕСКО И ПОП ДЖАЗ ПЕЕНЕ


Костадин Чамов - класическо пеене, Надя Тончева - поп и джаз пеене, Нина Димитрова - класическо пеене

ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ


Златко Стойчев - кларинет, Иванка Джелепова - обой, Йордан Вълчев - флейта,
Тони Комитов - фагот, саксофон

МЕДНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ


Пенчо Пенчев - тромпет, туба

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ


Атанас Николов, Петър Манолов

АКОРДЕОН


Ангел Чакъров, Веселин Джанкардашлийски, Станимир Сталев


ПРЕДУЧИЛИЩНО И НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ


предучилищен клас - Даниела Маркова, Росица Желева
начални учители -
Анелия Драгнева, Йорданка Димитрова, Марийка Желязкова, Светла Драгиева
възпитатели начална степен - Боряна Кисьова, Елка Грозева,
Милка Пенева, Станко Петров

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература - Добрина Тодорова, Николина Костова
Английски език - Георги Христов
Немски език - Ганка Стоянова
Италиански език - Диана Мирчева
Биология
и здравно образования, Химия - Елена Марчева

История и цивилизация, География и икономика - Тотка  Катевска
М
атематика - Дялко Дялков

Физика и астрономия, Акустика - Галина Томанова
И
нформатика - Златка Димитрова
Физическо възпитание и спорт - Динчо Бижев

МУЗИКАЛНО - ТЕОРЕТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ


Галина Гешева - солфеж и елементарна теория; Диана Мирчева -
солфеж и елементарна теория; Елисавета Кунзова - солфеж и елементарна теория; Людмила Хубенова - хармония, солфеж и елементарна теория; Петър Петров - музикален анализ, полифония, история на музиката, камерна музика; Розета Величкова - история на музиката; Росица Михайлова - музикална литература, народна музика, инструментознание, оперна драматургия; Стефка Минкова - солфеж и елементарна теория, учебен хор

СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ


Веселина Жейнова - контарабас; Виктория Колева - виола; Жулиен Минков - китара; Нели Хазан - виолончело; Снежана Михайлова - цигулка; Стефка Караиванова - цигулка

КОРЕПЕТИТОРИ  и  СЪПРОВОД


Велина Ташева,
Венета Янкова, Ирена Донева, Мануела Манолова, Нина Симеонова, Полина Влахова, Татяна Наумова

БАЛЕТ


Ивелина Димитрова, Кремена Костова, Ромина Ваньова, Станко Танев

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО


Диана Найденова,
Илчо Димитров, Стефан Делев, Стоян Ангелов


Назад към съдържанието | Назад към главното меню